Тел. за връзка с нас: 0894/480 171

(Наличен е Viber)    e-mail: mpsreg@abv.bg

Услугите които предлагаме са:

Новини:

19.09.2019

Важна информация за просрочилите договор за МПС!!!

След изтичане на едномесечният срок за регистрация на автомобила в КАТ-регистрация се налага санкция глоба с фиш в размер на 200лв,а след двумесечен, служебна дерегистрация на автомобила.